Skoczyński Jan, Woleński Jan

Historia filozofii polskiej

(0) Zaloguj się w celu dodania oceny.
Ogłoszenie

Streszczenie: Praca stanowi realizację bardzo ambitnego zamierzenia, polegającego na przedstawieniu dziejów polskiej myśli filozoficznej, począwszy od czasów najdawniejszych, a skończywszy na drugiej połowie XX wieku. Odwołując się do prac źródłowych oraz wielu dawniejszych i najnowszych opracowań, autorzy wydobyli to, co w analizowanych poglądach najistotniejsze, dbając zarówno o precyzję sformułowań, jak też o ich zrozumiałość. Dzieje filozofii polskiej ukazane są w kontekście europejskiej myśli filozoficznej, a także w kontekście historycznym i kulturowo-cywilizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem związków filozofii z nauką, religią, literaturą, sztuką czy edukacją.<br /> Z kart Historii filozofii polskiej wyłania się wielostronny obraz polskiej myśli filozoficznej, świadczący o jej żywotności i niebagatelnym dorobku.<br /> Seria Myśl Filozoficzna adresowana jest do osób zajmujących się profesjonalnie filozofią - wykładowców i studentów - ale i do wszystkich, którzy poszukują panoramicznego oglądu myśli ludzkiej i rzetelnej wiedzy filozoficznej.<br /> Seria podejmuje kluczowe dylematy od zawsze nurtujące umysł i serce człowieka. Prowadzić będzie czytelnika poczynając od wprowadzenia do filozofii poprzez metafizykę, filozofię poznania, filozofię przyrody, etykę ..., przechodząc do szczegółowych refleksji filozoficznych.<br /> Zamiarem Wydawnictwa WAM jest przygotowywanie, pod naukową opieką wybitnych polskich filozofów, fachowych publikacji wyczerpująco, ale i interesująco, przedstawiających podejmowane tematy - tak, aby poza dostarczeniem wiedzy zachęcić do samodzielnego podjęcia przygody filozofowania.
W tej chwili brak ogłoszeń dotyczących danej książki.