Opracowanie zbiorowe

Między mową a ciałem, czyli człowiek w swych odsłonach

(0) Zaloguj się w celu dodania oceny.
Ogłoszenie

0.12 Zł

0.12
Stan: Doskonała
Miasto: Warszawa
Użytkownik

antanas
Sprzedaję

Streszczenie: Pierwszy tekst autorstwa Łukasza Serwińskiego zatytułowany Ekspresja intuicji religijnej w europejskim malarstwie naskalnym epoki paleolitu dotyczy dyskusyjnego zagadnienia religijnego aspektu aktywności twórczej człowieka paleolitu. Artykuł jest udaną próbą uzasadnienia tezy, iż główną przyczyną kontrowersji badawczych i interpretacyjnych jest upatrywanie i rozważanie przez naukowców wyłącznie utylitarnego podłoża aktu twórczego naszych przodków, przy ograniczeniu aspektu religijnego wyłącznie do szamanizmu. Tekst Wandy Pilch zacytowany Trudności dialogu z osieroconym dzieckiem na dialog patrzy z perspektywy doświadczenia Innego. W opinii autorki dopiero ten sposób spotkania się dwóch podmiotów dialogu rokuje nie tylko optymalną komunikację ludzi między sobą, ale przede wszystkim generuje zrozumienie i umożliwia budowanie więzi psychiczno - emocjonalnych. Przedstawiony do recenzji tom Między mową a ciałem, czyli człowiek w swych odsłonach pod red. Malwiny Zamojskiej-Król dokumentuje interdyscyplinarną aktywność naukową doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie, posiada wartość naukową i popularyzatorską.
antanas

(0)
  • Ostatnie logowanie : 4 lata temu
  • Książek razem: 1
  • Ogłoszenie zostało odświeżone: rok temu

Cena: 0.12 Zł
Stan: Doskonała
Miasto: Warszawa