Wielowiejski Jerzy

"Na drogach i szlakach Rzymian"

(0) Zaloguj się w celu dodania oceny.
Ogłoszenie

Streszczenie: Z okładki: Jerzy Wielowiejski, ur. w 1922 r., w latach 1946—1950 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim historię starożytną i archeologię pod kierunkiem prof. dr. Kazimierza Majewskiego. Od 1954 r. pracuje w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim w r. 1958, kolokwium habilitacyjne złożył w r. 1967. W roku 1980 mianowany profesorem nadzwyczajnym. Specjalizuje się w badaniu kontaktów państwa rzymskiego z ludami północnymi. Prowadził badania archeologiczne osadnictwa z czasów rzymskich w Małopolsce, a w 1963 r. uczestniczył w Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Novae (Bułgaria). Autor książek: „Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi" (1970), „Życie codzienne na ziemiach polskich w czasach cesarstwa rzymskiego" (1976), „Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego" (1980), i wielu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestniczy w dwóch ważnych przedsięwzięciach międzynarodowych: „Tabula Imperii Romani” (mapa cescrstwa rzymskiego i terenów przyległych) oraz w opracowaniu importów rzymskich w Środkowej Europie. Korespondent „Fasti Archaeologici”, międzynarodowego organu archeologii klasycznej. Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Jest członkiem-korespondentem Niemieckiego Instytutu Archeologicznego.


W tej chwili brak ogłoszeń dotyczących danej książki.

Komentować mogą tylko zarejestrowani użytkownicy!

Podobne ogłoszenia