Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli chcesz wprowadzić grupę autorów, np. Joanna Włodarczyk, Mika Janusz, Waldemar Kuczyński i Harris Oliver oraz książkę ich autorstwa „Literatura: podręcznik dla klas 11-12”, to powinieneś w polu „Nazwisko” według kolejności wpisać nazwiska autorów, t.j. „Janusz, Oliver, Kuczyński, Włodarczyk“, natomiast w polu „Imię“ według odpowiedniej kolejności wpisać pierwsze litery imion, t.j. „J., M., W., O.“. W ten sposób w pozycji „Autor“ pojawi się wpis: „Włodarczyk K., Janusz M“.

Po błędnym wprowadzeniu imienia, nazwiska autora lub tytułu książki nie masz możliwości jego usunięcia. O zaistniałym błędzie prosimy poinformować pocztą elektroniczną info@staraksiazka.pl

Proponujemy stan książki ocenić w oparciu o niniejsze kryteria: Idealny: całkowicie nowa, nieczytana, bez uszkodzeń (brakujących stron itp.), nieuszkodzona okładka i papier (brak zarysowań, marszczeń, nie porwana). Bardzo dobry: bez defektów, uszkodzeń okładki i papieru, marginalii na marginesie lub zaznaczonych miejsc w tekście, minimalne zużycie. - Średni: bez defektów, uszkodzeń okładki i papieru, nieznaczne uszkodzenia oprawy, brak marginalii na marginesie lub zaznaczonych miejsc w tekście (ewentualnie ołówkiem); - Zadowalający: uszkodzenia okładki i papieru, nieznaczne uszkodzenia oprawy, marginalia na marginesie lub zaznaczone miejsca w tekście (długopisem); - Zły: znaczne uszkodzenia okładki i papieru, silnie uszkodzona oprawa, marginalia na marginesie lub zaznaczone miejsca w tekście (długopisem), brak stron.

Większość niedużych książek mieści się w standardowych kopertach typu A5/A4 i są wysyłane jak listy. Jeżeli książka jest cieńka, to zalecamy książkę owinąć w przezroczystą folię ochronną lub gazetę. W przypadku wysyłki kilku książek należałoby zapakować je jak przesyłkę – umieścić w opakowaniach.

Jeżeli sprzedawca publicznie podaje numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (niniejsze dane ukażą się po naciśnięciu interaktywnego loga użytkownika), to możesz z nim skontaktować się w odpowiadający Ci sposób. Jeżeli dane kontaktowe sprzedawcy nie są podane, wówczas możesz skontaktować się ze nim po naciśnięciu linku „Skontaktuj się ze sprzedawcą“ i napisaniu wiadomości. Pamiętaj, że wiadomości mogą wysyłać jedynie zarejestrowani użytkownicy.

Najpierw należy skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać, dlaczego przesyłka jeszcze nie dotarła. Możliwe, że sprzedawca po prostu zapomniał o Twojej książce. Ocena sprzedawcy oznacza, że jest on uczciwy, dlatego najczęściej przyczyny opóźnień wysyłek są bardzo istotne. Jeżeli sprzedawca nie odpowiada na Twoje wiadomości lub nie loguje się, usuwa swoje konto, to skontaktuj się z nami – postaramy się Ci pomóc.

Spóbuj skontaktować się ze sprzedawcą i szukaj kompromisu. Najczęściej sprzedawcy wyrażają zgodę na szukanie rozwiązań. Jeżeli nie uda Ci się skontaktować się ze sprzedawcą, to skontaktuj się z nami, przyślij zdjęcia uszkodzonej książki, a my spróbujemy Ci pomóc.

Oceny to wasze zdania na temat sprzedawców i nabywców, z którymi mieliście do czynienia. Jeżeli jesteś zadowolony z przeprowadzonej transakcji, przekazanie i rozliczenie przebiegło bezproblemowo, to możesz napisać pozytywny komentarz. Jeżeli zabrakło dobrej woli i spotkałeś się z problemami w trakcie transakcji z jednym lub drugim użytkownikiem, to też możesz jego ocenić. Przy ocenie można napisać komentarz – to wyjaśniłoby innym użytkownikom, dlaczego ocena jest taka, a nie inna. Zwróć uwagę, że ocenie podlegają nie książki, nie ich opis, a właśnie kontakt utrzymywany podczas sprzedawania lub kupowania książek.